Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne

Informujemy, że zamówienia związane z realizacją przez Fundusz projektów dofinansowanych ze środków unijnych zamieszczane są również w Bazie konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.001.2019 z dnia 05.03.2019 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.002.2019 z dnia 01.03.2019 r.

Dotyczy: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego w 2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 516352-N-2019 z dnia 2019-02-21

Dotyczy: Dostawa 12 zestawów komputerów stacjonarnych (jednostka centralna PC, monitor LCD, klawiatura, mysz, oprogramowanie), 2 sztuk komputerów przenośnych - laptopów (monitor LCD, stacja dokująca, mysz, oprogramowanie), 1 sztuki komputera przenośnego z oprogramowaniem i myszą oraz 1 sztuki dysku SSD.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 509547-N-2019 z dnia 01.02.2019r.

Dotyczy: Dostawa (najem) wielofunkcyjnego urządzenia z funkcją drukarki, kopiarki i skanera na potrzeby Zamawiającego na okres 36 miesięcy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP.231.POIŚ.001.2019 Z DNIA 07.01.2019r.

Dotyczy: Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego mównicy stosowanej podczas konferencji/seminarium oraz dostawa mobilnego stolika pod projektor multimedialny w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.022.2018 z dnia 27.12.2018r.

Dotyczy: Wykonanie projektu graficznego i typograficznego, redakcja, skład oraz druk 1 000 egz. publikacji „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza. Cis pospolity (Taxus baccata L.)” wraz z dostarczeniem ich do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.021.2018 z dnia 20.12.2018r.

Dotyczy: Organizacja szkolenia z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i elektromobilności dla Energetyków Gminnych z powiatów bytowskiego, chojnickiego, kościerskiego, lęborskiego i słupskiego, realizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.022.2018 z dnia 20.12.2018r.

Dotyczy: Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego mównicy stosowanej podczas konferencji/seminarium oraz dostawa mobilnego stolika pod projektor multimedialny w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.062.2018 z dnia 20.12.2018r.

Dotyczy: Dostawa paliwa dla samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8 w 2019 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 655758-N-2018 z dnia 30.11.2018 r.

Dotyczy: Świadczenie kompleksowych prac porządkowych w latach 2019-2020 w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń w budynku biurowym siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.021.2018 z dnia 27.11.2018 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.056.2018 z dnia 21.11.2018 r. (ogłoszenie na usługę społeczną)

Dotyczy: Usługi ochrony mienia w budynku przy ul. Rybaki Górne 8 w Gdańsku oraz ochrona terenu wokół budynku, w następującym systemie: • usługa ochrony mienia oraz ochrona terenu wokół budynku - od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. w dni robocze w godzinach od 15.00 do 8.00 a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy - przez całą dobę

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.020.2018 z dnia 21.11.2018 r..

Dotyczy: Świadczenia usługi cateringowej w dniu 6.12.2018 r. podczas konferencji nt. systemów ciepłowniczych organizowanej w ramach realizacji projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 647831-N-2018 z dnia 14.11.2018 r.

Dotyczy: Usuwanie nalotów, podszytów i drzew gatunków konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody „Cisy nad Czerską Strugą”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.019.2018 z dnia 09.11.2018 r.

Dotyczy: Organizacja szkolenia z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i elektromobilności dla Energetyków Gminnych z powiatów starogardzkiego, tczewskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego i malborskiego, realizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”