Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Ogłoszenie o zamówieniu nr 553705-N-2019 z dnia 29.05.2019

Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i urządzeniami peryferyjnymi oraz dostawę (najem) wielofunkcyjnego urządzenia z funkcją drukarki, kopiarki i skanera, na potrzeby Zamawiającego na okres 36 miesięcy wraz z monitoringiem stanu technicznego urządzenia i rozliczaniem kosztów

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.006.2019 z dnia 15.05.2019r.

Dotyczy: Organizacja imprezy plenerowej pod nazwą „Pomorski Piknik Energetyczny” realizowanej w ramach Pomorskich Dni Energii i finansowanej z projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.008.2019 z dnia 15.05.2019r.

Dotyczy: Kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i elektromobilności dla Energetyków Gminnych z powiatów lęborskiego, wejherowskiego, kartuskiego, puckiego, nowodworskiego, gdańskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, chojnickiego, M. Słupsk, M. Gdynia i M. Sopot realizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetyczne

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.007.2018 z dnia 14.05.2019 r. (ogłoszenie na usługę społeczną)

Dotyczy: Kompleksowe przygotowanie szkolenia organizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.004.2019 z dnia 30.04.2019 r.

Dotyczy: Przesadzenie (metaplantacja) groszku wielkoprzylistkowego (Lathyrus pisiformis) w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.003.2019 z dnia 18.04.2019 r.

Dotyczy: Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu raportu dotyczącego stanu populacji groszku wielkoprzylistkowego (Lathyrus pisiformis), występującego w rezerwacie przyrody Opalenie oraz w pasie drogowym drogi gminnej, przebiegającej wzdłuż południowej granicy rezerwatu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP.230.013.2019 z dnia 02.04.2019 r.

Dotyczy: Dostawa do siedziby zamawiającego mebli biurowych wraz z montażem

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.002.2019 z dnia 29.03.2019 r.

Dotyczy: Dostawa i montaż urządzeń służących do rejestrowania poziomu zwierciadła wody w rezerwatach przyrody województwa pomorskiego, w tym piezometrów oraz dostawa rejestratora ciśnienia atmosferycznego do kompensacji barometrycznej wyników pomiaru wody gruntowej

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.005.2019 z dnia 21.03.2018r.

Dotyczy: Organizacja kolacji wszystkich Partnerów projektu Doradztwa Energetycznego (około 80 uczestników), w trakcie której podsumowane zostaną prace grup roboczych i spotkanie monitorujące Zarządów wojewódzkich funduszy w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.004.2019 z dnia 21.03.2019r.

Dotyczy: Kompleksowa organizacja konferencji dla wszystkich Partnerów projektu Doradztwa Energetycznego, realizowanego w ramach zadania pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców, w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 527077-N-2019 z dnia 2019-03-19

Dotyczy: Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby WFOŚiGW w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.003.2019 z dnia 13.03.2019r.

Dotyczy: Kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i elektromobilności dla Energetyków Gminnych z powiatów bytowskiego, chojnickiego, kościerskiego, lęborskiego i słupskiego, realizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.001.2019 z dnia 05.03.2019 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.002.2019 z dnia 01.03.2019 r.

Dotyczy: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego w 2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 516352-N-2019 z dnia 2019-02-21

Dotyczy: Dostawa 12 zestawów komputerów stacjonarnych (jednostka centralna PC, monitor LCD, klawiatura, mysz, oprogramowanie), 2 sztuk komputerów przenośnych - laptopów (monitor LCD, stacja dokująca, mysz, oprogramowanie), 1 sztuki komputera przenośnego z oprogramowaniem i myszą oraz 1 sztuki dysku SSD.