Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.011.2019 z dnia 05.08.2019 r.

Dotyczy: Kompleksowa organizacja szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z zakresu poprawy efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 578894-N-2019 z dnia 26.07.2019 r.

Dotyczy: Wykoszenie łąk wraz z usunięciem odrośli róży pomarszczonej w rezerwacie przyrody Słone Łąki i jego otulinie w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.010.2019 z dnia 19.07.2019r.

Dotyczy: Wykonanie 700 egz. kalendarzy na rok 2020 typu „koziołek” (w tym projekt graficzny, skład i druk z usługą introligatorską) oraz dostawa do siedziby Zamawiającego, w ramach realizacji projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (POIiS 2014-2020).

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.007.2019 z dnia 17.07.2019 r.

Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat walorów przyrodniczych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Widowo, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 571442-N-2019 z dnia 09.07.2019 r.

Dotyczy: Wypas owiec na murawach kserotermicznych w rezerwatach przyrody Biała Góra i Kwidzyńskie Ostnice w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 562503-N-2019 z dnia 2019-06-18

Dotyczy: Wykoszenie roślinności (głównie trzciny) w rezerwacie przyrody „Bocheńskie Błoto” wraz z usunięciem i zagospodarowaniem biomasy.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.006.2019 z dnia 13.06.2019 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.005.2019 z dnia 11.06.2019 r.

Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat walorów przyrodniczych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Opalenie, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 559176-N-2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

Dotyczy: Wykoszenie mechowiska i usunięcie odrośli drzew i krzewów w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 558488-N-2019 z dnia 07.06.2019 r.

Dotyczy: Wypas owiec na murawach kserotermicznych w rezerwacie przyrody Miłachowo w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 553705-N-2019 z dnia 29.05.2019

Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i urządzeniami peryferyjnymi oraz dostawę (najem) wielofunkcyjnego urządzenia z funkcją drukarki, kopiarki i skanera, na potrzeby Zamawiającego na okres 36 miesięcy wraz z monitoringiem stanu technicznego urządzenia i rozliczaniem kosztów

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.006.2019 z dnia 15.05.2019r.

Dotyczy: Organizacja imprezy plenerowej pod nazwą „Pomorski Piknik Energetyczny” realizowanej w ramach Pomorskich Dni Energii i finansowanej z projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.008.2019 z dnia 15.05.2019r.

Dotyczy: Kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i elektromobilności dla Energetyków Gminnych z powiatów lęborskiego, wejherowskiego, kartuskiego, puckiego, nowodworskiego, gdańskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, chojnickiego, M. Słupsk, M. Gdynia i M. Sopot realizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetyczne

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.007.2018 z dnia 14.05.2019 r. (ogłoszenie na usługę społeczną)

Dotyczy: Kompleksowe przygotowanie szkolenia organizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.004.2019 z dnia 30.04.2019 r.

Dotyczy: Przesadzenie (metaplantacja) groszku wielkoprzylistkowego (Lathyrus pisiformis) w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”