Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.062.2018 z dnia 20.12.2018r.

Dotyczy: Dostawa paliwa dla samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8 w 2019 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 655758-N-2018 z dnia 30.11.2018 r.

Dotyczy: Świadczenie kompleksowych prac porządkowych w latach 2019-2020 w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń w budynku biurowym siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.021.2018 z dnia 27.11.2018 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.056.2018 z dnia 21.11.2018 r. (ogłoszenie na usługę społeczną)

Dotyczy: Usługi ochrony mienia w budynku przy ul. Rybaki Górne 8 w Gdańsku oraz ochrona terenu wokół budynku, w następującym systemie: • usługa ochrony mienia oraz ochrona terenu wokół budynku - od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. w dni robocze w godzinach od 15.00 do 8.00 a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy - przez całą dobę

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.020.2018 z dnia 21.11.2018 r..

Dotyczy: Świadczenia usługi cateringowej w dniu 6.12.2018 r. podczas konferencji nt. systemów ciepłowniczych organizowanej w ramach realizacji projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 647831-N-2018 z dnia 14.11.2018 r.

Dotyczy: Usuwanie nalotów, podszytów i drzew gatunków konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody „Cisy nad Czerską Strugą”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.019.2018 z dnia 09.11.2018 r.

Dotyczy: Organizacja szkolenia z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i elektromobilności dla Energetyków Gminnych z powiatów starogardzkiego, tczewskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego i malborskiego, realizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.020.2018 z dnia 31.10.2018 r.

Dotyczy: Usunięcie płotu otaczającego stawy rybne oraz zasypanie nor i wyrw po działalności bobrów w rezerwacie przyrody „Dolina Kulawy”

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.016.2018 z dnia 18.10.2018 r. (ogłoszenie na usługę społeczną)

Dotyczy: Kompleksowa organizacja i prowadzenie bezpośredniej edukacji ekologicznej w ramach projektu "Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza"

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.018.2018 z dnia 28.09.2018 r.

Dotyczy: Dostawa do siedziby Zamawiającego tuszów do urządzenia drukującego HP Page Wide Managed P77740z W1B39B

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.RPO.018.2018 z 20.09.2018 r.

Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat walorów przyrodniczych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Mechowiska Sulęczyńskie

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.RPO.019.2018 z dnia 19.09.2018 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Ogłoszenie o zamówieniu nr 614439-N-2018 z dnia 07.09.2018 r.

Dotyczy: Usuwanie odrośli i samosiewów brzozy brodawkowatej i omszonej oraz pojedynczych drzew i samosiewów sosny zwyczajnej ze stanowisk brzozy niskiej w rezerwacie przyrody „Mętne”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 614245-N-2018 z dnia 07.09.2018 r.

Dotyczy: Wykaszanie 5 ha łąk w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” i jego otulinie

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.017.2018 z dnia 05.09.2018 r.

Dotyczy: Skład i druk z usługą introligatorską 600 egz. kalendarzy na rok 2019 typu "koziołek" wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE"