Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.RPO.018.2018 z 20.09.2018 r.

Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat walorów przyrodniczych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Mechowiska Sulęczyńskie

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.RPO.019.2018 z dnia 19.09.2018 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Ogłoszenie o zamówieniu nr 614439-N-2018 z dnia 07.09.2018 r.

Dotyczy: Usuwanie odrośli i samosiewów brzozy brodawkowatej i omszonej oraz pojedynczych drzew i samosiewów sosny zwyczajnej ze stanowisk brzozy niskiej w rezerwacie przyrody „Mętne”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 614245-N-2018 z dnia 07.09.2018 r.

Dotyczy: Wykaszanie 5 ha łąk w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” i jego otulinie

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.017.2018 z dnia 05.09.2018 r.

Dotyczy: Skład i druk z usługą introligatorską 600 egz. kalendarzy na rok 2019 typu "koziołek" wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE"

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.016.2018 z dnia 24.08.2018r.

Dotyczy: Dostawy do siedziby Zamawiającego: Część 1 – sprzętu nagłaśniającego, fabrycznie nowego, składającego się z: mikrofonu bezprzewodowego, stacji bazowej, bezprzewodowego nadajnika mikrofonowego, statywu do mikrofonu oraz kapsuły mikrofonowej, Część 2 – mównicy stosowanej podczas konferencji/seminarium oraz stolika na prezenter multimedialny, w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetyc

Ogłoszenie o zamówieniu nr 607493-N-2018 z dnia 22.08.2018 r.

Dotyczy: Wykaszanie 5 ha łąk w rezerwacie przyrody "Słone Łąki" i jego otulinie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 605625-N-2018 z dnia 17.08.2018 r.

Dotyczy: Usuwanie nalotów i podszytów drzew gatunków konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody „Cisy w Czarnem”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.RPO.015.2018 z dnia 08.08.2018r.

Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat siedlisk kserotermicznych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Miłachowo, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.014.2018 z dnia 26.07.2018 r.

Dotyczy: Świadczenie usług eksperckich, polegających na nadzorze merytorycznym nad realizacją działań z zakresu ochrony muraw kserotermicznych na obszarze rezerwatów przyrody, w tym na terenach leśnych, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 580830-N-2018 z dnia 29.06.2018 r.

Dotyczy: Usuwanie nalotów i podszytów drzew gatunków konkurencyjnych dla cisa oraz pielęgnacja podsadzeń cisowych i dębowych w rezerwacie przyrody „Choczewskie Cisy”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 576086-N-2018 z dnia 20 czerwca 2018r.

Dotyczy: Wykaszanie roślinności w rezerwacie przyrody „Bocheńskie Błoto” wraz z usunięciem i zagospodarowaniem powstałej biomasy

Ogłoszenie o zamówieniu nr 575450-N-2018 z dnia 19.06.2018

Dotyczy: Wykaszania mechowiska w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”

Zapytanie ofertowe nr ZP.POIŚ.231.014.2018 z dnia 18.06.2018

Dotyczy: Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 36 miesięcy wraz z dostawą 5 szt. nowych aparatów telefonicznych komórkowych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.RPO.013.2018 z dnia 14.06.2018r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim