Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Ogłoszenie o zamówieniu nr 541728-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.

Dotyczy: Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań z ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” oraz „Biała Góra”, w związku z realizacją projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 540945-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.

Dotyczy: Organizacja i przeprowadzenie imprezy plenerowej, Pomorskiego Pikniku Energetycznego, w ramach Pomorskich Dni Energii 2018

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.010.2018 z dnia 04.04.2018 r.

Dotyczy: Zapewnienie usługi cateringowej podczas dwudniowej konferencji podsumowującej działania Partnerów w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w siedzibie Zamawiającego w terminie 16-17 kwietnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.009.2018 z dnia 04.04.2018 r.

Dotyczy: Przygotowanie i obsługa konferencji podsumowującej działania Partnerów w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” wraz z zapewnieniem wyżywienia w terminie 16-17 kwietnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.004.2018 z dnia 26.03.2016r.

Dotyczy: opracowanie koncepcji, projektu graficznego i typograficznego ulotki oraz wykonanie zdjęć do ulotki przedstawiających: budynek i ogród edukacyjny Centrum Edukacji Ekologicznej w Kwidzynie, i promujących warsztaty, i spotkania edukacyjne odbywające się w Centrum oraz wydruk ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.006.2018 z dnia 23.03.2018 r.

Dotyczy: Świadczenie usługi cateringowej w dniu 11 kwietnia 2018 r., podczas szkolenia pt. „Termowizja w praktyce” organizowanego w ramach realizacji projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.007.2018 z dn. 23.03.2017 r.

Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu badań termowizyjnych na podstawie wcześniejszego badania obiektu zabytkowego oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania, w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.005.2018 z dnia 23.03.2018 r.

Dotyczy: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji dla samorządów województwa pomorskiego, dot. Krajowego Pakietu Antysmogowego na Pomorzu oraz projektu Doradztwa Energetycznego, realizowanej w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.003.2018 z dnia 9 marca 2018 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.002.2018 z 7 marca 2018 r.

Dotyczy: Świadczenie usług eksperckich, polegających na nadzorze merytorycznym nad realizacją działań z zakresu ochrony siedlisk hydrogenicznych w rezerwatach przyrody Pomorza

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.002.2018 z dnia 02 marca 2018 r.

Dotyczy: Zakup 2 kamer termowizyjnych wraz ze szkoleniem z ich obsługi i zasad sporządzania raportów-sprawozdań z kompleksowych badań termowizyjnych na podstawie dostarczonego wraz z kamerami, dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr PEE 231.001.2018 z dnia 14 lutego 2018 r.

Dotyczy: Dostawa 2 szt. odbiorników GPS wraz z oprogramowaniem, do wykorzystania w rezerwatach przyrody województwa pomorskiego.

Zapytanie ofertowe WFOŚ-230-A.I./(1/2018)/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dotyczy: Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 2 szt. Roll–up

Ogłoszenie nr WFOŚ-231-B.IV./(23/2017)/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Dotyczy: Opracowanie projektu graficznego i typograficznego, redakcja i wydruk 1000 egz. publikacji „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza. Człowiek i przyroda.” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr WFOŚ-231-B.IV/(22/2017)/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim