Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Ogłoszenie nr 622484-N-2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

Dotyczy: Usuwanie nalotów i podszytów drzew gatunków konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody „Choczewskie Cisy”

Zamówienie społeczne z dnia 15 listopada 2017 r.

Dotyczy: Zamówienie na świadczenie usług ochrony mienia w budynku przy ul. Rybaki Górne 8 w Gdańsku oraz ochrony terenu wokół budynku

Ogłoszenie nr 615506-N-2017 z dnia 14 listopada 2017 r.

Dotyczy: Kompleksowa usługa realizacji interaktywnej mobilnej wystawy plenerowej w ramach projektu pn. "Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza"

Zapytanie ofertowe WFOŚ-231-B.III./(6/2017)/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych ( etyliny oraz oleju napędowego) w systemie sprzedaży gotówkowej, w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Zapytanie ofertowe WFOŚ-231-B.IV./(21/2017)/2017 z dnia 26 września 2017 r.

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń zgodnie z zestawieniem: Komputer PC – 12 szt., Laptop – 5 szt., Monitor PC – 17 szt.

Zapytanie ofertowe nr WFOŚ-231-B.IV/(20/2017)/2017 z dnia 22 września 2017 r.

Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat walorów przyrodniczych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatów przyrody Babnica i Białogóra (w tym przede wszystkim siedlisk nadmorskich), w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr WFOŚ-231-B.IV./(19/2017)/2017 z dnia 22 września 2017 r.

Dotyczy: Opracowanie redakcyjne, dobór fotografii, wykonanie projektu graficznego, składu i druku z usługą introligatorską 700 szt kalendarzy na rok 2018 typu „koziołek” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Zapytanie ofertowe nr WFOŚ-231-B.IV/(18/2017)/2017 z dnia 4 września 2017 r.

Dotyczy: Przygotowanie i obsługa warsztatów terenowych organizowanych w dniu 15 września 2017 r. w ramach realizacji projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE