od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Zgłaszanie nadużyć

W Funduszu funkcjonuje jednolity sposób zgłaszania nadużyć. Informacje o nadużyciach należy zgłaszać do Oficera ds. Zgodności na wskazane poniżej adresy:

email: zgloszenia@wfos.gdansk.pl

lub

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Oficer ds. Zgodności
80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8
(z dopiskiem: „do rąk własnych”)

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • dane personalne osoby zgłaszającej,
  • dane kontaktowe (tel., e-mail lub adres korespondencyjny),
  • dane personalne osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  • opis nadużycia (opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, potencjalnych świadków).

Przekazane do Funduszu zgłoszenie może być anonimowe.

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.