od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Usuwanie azbestu

Ogłoszenie o naborze - edycja 2022

O programie

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest i dzięki temu zmniejszenie szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko.

Dla kogo?

Nabór skierowany jest do gmin, związków międzygminnych i powiatów województwa pomorskiego.

Co obejmuje dofinansowanie?

Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania:

  • demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest;
  • transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Formy dofinansowania

  • Dotacja

Sposób składania wniosków

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać w formie pisemnego wniosku według wzoru wraz z załącznikami.

Zgłoszenia przyjmowane są:

  • bezpośrednio w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku za pośrednictwem poczty: ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk;
  • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

Termin

WFOŚiGW w Gdańsku ogłasza konkurs na “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

Kontakt

Najnowsze informacje

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.