od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Zwalczanie roślin inwazyjnych

O programie

Nabór wniosków z zakresu zwalczania roślin inwazyjnych gatunków obcych w województwie pomorskim.

Dla kogo?

Nabór dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, organizacji pozarządowych.

Co obejmuje dofinansowanie?

Zadania ukierunkowane na powstrzymywanie procesu utraty różnorodności biologicznej, przywracanie właściwego stanu ekosystemów poprzez usuwanie roślin inwazyjnych gatunków obcych.

Forma dofinansowania

Dotacje

Sposób składania wniosków

Zgłoszenia należy przesyłać w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w/2021-maj wraz z załącznikami. Należy dołączyć kartę zadania. Przedstawić inwentaryzację występowania gatunku objętego projektem na obszarze planowanych działań.

Termin

WFOŚiGW w Gdańsku ogłasza nabór wniosków w pierwszym kwartale roku.

Najnowsze informacje

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.