od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Pierwszy morski rezerwat przyrody w Polsce

rezerwat przyrody Beka, na zdjęciu brzeg Zatoki Puckiej z roślinnością przybrzeżną

Pierwszy morski rezerwat przyrody w Polsce

Rezerwat przyrody Beka – powiększony! Do obszaru rezerwatu włączone zostały wody przybrzeżne Zatoki Puckiej oraz ujście Zagórskiej Strugi. Wcześniej rezerwat Beka znajdował się tylko na lądzie.

Rezerwat przyrody Beka – powiększony! Do obszaru rezerwatu włączone zostały wody przybrzeżne Zatoki Puckiej oraz ujście Zagórskiej Strugi. Wcześniej rezerwat Beka znajdował się tylko na lądzie.

Do tej pory ochroną objęte były słonawy nadmorskie, łąki trzęślicowe i mechowiska wraz z rzadkimi i zagrożonymi wyginięciem roślinami. Rezerwat powiększono o fragment ekosystemu przybrzeżnych wód Zatoki Puckiej oraz ujście rzeki Zagórskiej Strugi z ich zasobami przyrodniczymi. Co ważne, celem ochrony są również procesy kształtujące ekosystem brzegu morskiego w rejonie delty Redy.

Jest to pierwszy częściowo morski rezerwat przyrody w Polsce. Obecnie ma 356 hektarów powierzchni.

Od 1998 roku zadania ochrony czynnej wykonuje w nim Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP).

W celu ochrony rezerwatu utworzono także lądową otulinę o powierzchni 795 hektarów. Obejmuje ona newralgiczną dla przyrody rezerwatu znaczną część zboczy Kępy Puckiej oraz kopalni piasku na wysoczyźnie, fragmenty łąk w dnie Pradoliny Redy i dawnego składowiska popiołów ciepłowniczych.

Mapka z zaznaczeniem granic rezerwatu przyrody Beka i obszaru otuliny rezerwatu

Previous Spotkanie informacyjne w sprawie realizacji Krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.